MuchBetter slås konkurs og blir av med lisensen

MuchBetter UAB PayrNet slått konkurs av Bank of Litauen
Bank of Litauen tilbakekaller lisenser og slår MuchBetter UAB PayrNet konkurs. Kunders midler skal være sikrede.

MuchBetter slås konkurs og blir av med lisensen

Bank of Litauen tilbakekaller lisensen til MuchBetter og søker om konkursbehandling. Bank of Litauen har tilbakekalt lisensen til den elektroniske pengeinstitusjonen UAB PayrNet for alvorlige, systematiske og flere brudd på -juridiske handlinger.

Dette betyr at institusjonen ikke lenger kan yte finansielle tjenester og må returnere midlene til sine kunder innen den fastsatte fristen. Bank of Litauen vil søke til domstolen om innledning av konkursbehandling mot institusjonen og har også til hensikt å søke rettshåndhevende myndigheter.

MuchBettter har vært en populær betalingsmetode på online casino de siste årene.

Du som er kunde hos MuchBetter kan søke om å få refusjon av dine midler

Bank of Litauen har og begrenset selskapet rett til å disponere midlene med visse forbehold. Deres klientmiddel er sikret på separate dedikerte kontoer og kundene kan søke om å få refusjon av sine midler direkte til UAB Payrnet. UAB PayrNet må informere sine kunder innen 5 dager og midlene må tilbakeføres til kontoene til kundene.

Midlene til kundene hos MuchBetter er altså sikret på dedikerte kontoer.

Hvorfor ble MuchBetter (UAB PayrNet) slått konkurs?

I sin etterforsking i saken fant Bank of Litauen ut diverse ting. Hovedproblemet er at man mener ha funnet ut at institusjonen brøt Republikken Litauens lov om elektroniske penger og elektroniske pengeinstitusjoner, loven om forebygging av hvitvasking av penger og terrorfinansiering samt loven om betalinger.

Bank of Litauen identifiserte også en rekke andre spesielt alvorlige brudd knyttet til forebygging av hvitvasking av penger og terrorfinansiering, implementering av internasjonale sanksjoner og restriktive tiltak. Noen av disse er som følger

Kilde: Lietuvos Bankas

Oppdatert
01.11.2023

Personvernerklæring

Vi bruker cookies; google analytics og google ads til å føre bruker statestikk og markedsføring.